FAQs Complain Problems

समाचार

७८-७९

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना !!

कर्मचारीको सेवा करारमा लिने सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

कर्मचारीको सेवा करारमा लिने सम्वन्धी सूचना

दस्तावेज: 

हे.अ. श्री सोनाम छेटे घले, नार्पा भूमि गा.पा., जिन्सी निरिक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने बारे

दस्तावेज: 

प्रा.स. श्री मुक्ति प्रसाद अधिकारी, नार्पा भूमि गा.पा., जिन्सी निरिक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने बारे

दस्तावेज: 

फू स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७८/०५/१६ गते प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: