FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/13/2019 - 17:08 PDF icon १२. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि ७५/७६ 03/13/2019 - 17:08 PDF icon ११. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि.pdf
नार्पा भूमि गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन , २०७५ ७५/७६ 03/13/2019 - 17:07 PDF icon ५. नार्पा भूमि गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन , २०७५.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 03/13/2019 - 17:05 PDF icon ४. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 03/13/2019 - 17:05 PDF icon ३. नार्पा भूमि गाँउपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
नारफू गाँउपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 03/13/2019 - 16:56 PDF icon १०. नारफू गाँउपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
नारफू गाँउपालिका गाँउ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ ७५/७६ 03/13/2019 - 16:56 PDF icon ९. नारफू गाँउपालिका गाँउ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ .pdf
नारफू गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली २०७४ ७४/७५ 03/13/2019 - 16:52 PDF icon ८. नारफू गाँउ कार्यपालिकाको निर्णय आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली २०७४.pdf
नारफू गाँउ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्वन्धी (कार्याविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/13/2019 - 16:51 PDF icon ७. नारफू गाँउ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्वन्धी (कार्याविधि) नियमावली, २०७४.pdf
नारफू गाँउपालिका, गाँउ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 03/13/2019 - 16:50 PDF icon ६. नारफू गाँउपालिका, गाँउ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf

Pages