FAQs Complain Problems

समाचार

नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३००
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन
  • नागरिकता प्र.पत्रको प्रतिलिपी
  • संभव भएसम्म हराएको कागजातको प्रतिलिपी

जनप्रतिनिधि/कर्मचारी