FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

क्याङ खानेपानी आयोजनाको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०७८/०८/०३ गते प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

संक्षिप्त सूचि प्रकासन सम्बन्धि सूचना ।।

दस्तावेज: 

Construction of Nar Health Post Building योजनाको सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

Construction of Phu School Building योजनाको सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

Construction of Phu Health Post Building योजनाको सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना !!