FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

नार्पा भूमि ​गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण

नार्पा भूमि ​गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण

दस्तावेज: 

नार्पा भूमि ​गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण

दस्तावेज: 

नार्पा भूमि गाउँपालकिाको आ.व २०७५/०७६ मा सम्पन्न केहि आयोजना तथा कार्यक्रमहरु

दस्तावेज: 

नार्पा भूमि गाउँपालकिाको आ.व २०७४/७५ मा सम्पन्न केहि आयोजना तथा कार्यक्रमहरु

नार्पा भूमि ​गाउँपालिकाकाे अा‍.व २०७५।७६ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण