FAQs Complain Problems

समाचार

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नार्पा भूमि ​गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण

७८-७९ 07/16/2021 - 16:10 PDF icon योजनाहरुकाे विवरण.pdf

नार्पा भूमि ​गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण

७७/७८ 09/04/2020 - 15:13 PDF icon Budjet.pdf

नार्पा भूमि ​गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ मा संचालन हुने योजनाहरुकाे विवरण

७६/७७ 09/23/2019 - 18:22 PDF icon Yojana 2076 077.pdf

नार्पा भूमि गाउँपालकिाको आ.व २०७५/०७६ मा सम्पन्न केहि आयोजना तथा कार्यक्रमहरु

७५/७६ 09/23/2019 - 18:17 PDF icon Yojana List.pdf

नार्पा भूमि गाउँपालकिाको आ.व २०७४/७५ मा सम्पन्न केहि आयोजना तथा कार्यक्रमहरु

७४/७५ 01/04/2019 - 09:33 PDF icon नार्पा भूमि गाउँपालकिाको आ.व २०७४ ७५ मा सम्पन्न केहि आयोजना तथा कार्यक्रमहरु.pdf