FAQs Complain Problems

नार गाँउ

Read More

फू गाँउ

Read More

सङ्क्षिप्त परिचय

नार्पा भूमि गाँउपालिका एउटा अत्यन्तै सुन्दर गाँउ हो । २०७३ को पुनःसंरचनामा यसलाई नार र फु मिलाइ एउटा गाँउपालिका निर्माण गरिएको हो । यो गाँउलाई सन २००३ देखि पर्यटकको लागि खोलिएको थियो । यो गाँउ चिनको नजिक पर्ने भएको र खम्पाहरुले यसलाई आफनो कार्यक्षेत्र बनाएको पाइन्छ । यहाँ हिमालको सुन्दरता र करीब ११ हजार फीटको उचाइमा बसेको मानव बस्ती, उत्पादन र मानब जीवन संचालनको सून्दरताको समागम स्थलनै यसको खास बिशेषता भेटिएको छ ।नार्पा भूमि गाँउपालिका एउटा अत्यन्तै शुन्दर गाँउ हो । २०७३ को पुनःसंरचनामा यसलाई नार र फू मिलाइ एउटा गाँउपालिका निर्माण गरिएको हो ।

वडाध्यक्ष विवरण

वडा नं.                         नामथर                                सम्पर्क नं.

१                           रितार छिपेल लामा                    ९८६०७४६७९८

२                          मिङमर फुन्चो लामा                   ९८४६७८६८१२

३                          साङगी धावा लामा                     ९८४६२२९६७२

४                          छिरिङ डेण्डो घले                      ९८०३७३३१३८

५                          सोनाम तेजे लामा                       ९८४१९००७२८

जन प्रतिनिधि

कर्मचारी

अधिकृत छैठौं
सूचना अधिकारी
आ.ले.प.
सव इन्जिनियर

जानकारी